Cennik

Pomoc psychologiczna

Sesja psychoterapii/konsultacja psychoterapeutyczna po polsku (50 min.): 170 - 220 zł

English session (50 min.): 50-90 USD/EUR

Sesja EMDR (90 min.): 280 zł

Sesja rodzinna (90-min.): 270 - 290 zł

Sesja psychoterapii par (90 min.): 270 - 290 zł

Opinia psychologiczna, pisemna (po diagnozie, w trakcie psychoterapii lub po jej zakończeniu): 150 zł

Diagnoza

1. Diagnoza osobowości
A. Profil osobowości

Narzędzia diagnostyczne: EPQ-R, NEO-FFI, wywiad
Liczba spotkań diagnostycznych: 3 x 50 minut
Pisemna opinia: tak
Cena: 600 zł
Omówienie wyników: opcjonalnie - 150 zł / 50 minut

B. Zaburzenia osobowości

Narzędzia diagnostyczne: SCID-5, MMPI-2, wywiad
Liczba spotkań diagnostycznych: 4 x 50/minut
Pisemna opinia: tak
Cena: 750 zł
Omówienie wyników: opcjonalnie - 150 zł / 50 minut

2. Diagnoza sprawności intelektualnej

Narzędzia diagnostyczne: WAIS-R - Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych, Test Matryc Ravena, wywiad
Liczba spotkań diagnostycznych: 3 x 50 minut
Pisemna opinia: tak
Cena: 600 zł
Omówienie wyników: opcjonalnie - 150 zł / 50 minut