Cennik

Pomoc psychologiczna

Sesja psychoterapeutyczna: 120 - 220 zł
Konsultacja psychologiczna: 120 - 220 zł
Wsparcie w kryzysie: 120 - 220 zł

Sesja psychoterapeutyczna po angielsku / Psychotherapy session: 150 - 250 zł
Konsultacja psychologiczna po angielsku / Psychological consultation: 150 - 250 zł
Wsparcie w kryzysie po angielsku / Mental health crisis support: 150 - 250 zł

Sesja rodzinna 90-minutowa: 220 - 280 zł
Sesja psychoterapii par 90-minutowa: 220 - 280 zł

Opinia psychologiczna, pisemna (po diagnozie, w trakcie psychoterapii lub po jej zakończeniu): 150 zł

Diagnoza

1. Diagnoza osobowości
A. Profil osobowości

Narzędzia diagnostyczne: EPQ-R, NEO-FFI, wywiad
Liczba spotkań diagnostycznych: 3 x 50 minut
Pisemna opinia: tak
Cena: 600 zł
Omówienie wyników: opcjonalnie - 150 zł / 50 minut

B. Zaburzenia osobowości

Narzędzia diagnostyczne: SCID-5, MMPI-2, wywiad
Liczba spotkań diagnostycznych: 4 x 50/minut
Pisemna opinia: tak
Cena: 750 zł
Omówienie wyników: opcjonalnie - 150 zł / 50 minut

2. Diagnoza sprawności intelektualnej

Narzędzia diagnostyczne: WAIS-R - Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych, Test Matryc Ravena, wywiad
Liczba spotkań diagnostycznych: 3 x 50 minut
Pisemna opinia: tak
Cena: 600 zł
Omówienie wyników: opcjonalnie - 150 zł / 50 minut

Psychiatria

Konsultacja psychiatryczna: 200 - 250 zł