W psychoterapii najważniejsi są ludzie.
Dlatego wszyscy członkowie Zespołu to starannie wybrani profesjonaliści.
Pomagamy w zakresie lęków i nerwic, depresji i zaburzeniach nastroju, problemach emocjonalnych, w relacjach, radzeniu sobie ze stresem, bezsenności, a także uzależnieniach oraz zaburzeniach osobowości.

Nasza obecność w mediach -> dowiedz się więcej tutaj.

Nasza misja i wartości -> dowiedz się więcej tutaj.

Nasz styl pracy i stosowane podejście -> dowiedz się więcej tutaj.

Poznaj nas bliżej:Specjalizacja:
– Zaburzenia lękowe
– Zaburzenia nastroju i osobowości

Kontakt:
[email protected]

Umów się
Natalia Kocur
Psycholog, Psychoterapeutka
Założycielka Ośrodka

Wykształcenie i doświadczenie:
– Psychologia, Uniwersytet Jagielloński, dyplom nr 1012541
– Socjologia, Uniwersytet Jagielloński, dyplom nr 1002422
– Certyfikat szkolenia Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Osób Dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
– W trakcie szkoleń prowadzących do certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
– Tysiące godzin doświadczenia w pracy terapeutycznej z zaburzeniami lękowymi, nastroju i osobowości
– Ekspertka zaburzeń lękowych i nastroju

Prywatnie:
– Mężatka, dwójka dzieci


Specjalizacja:
– Zaburzenia lękowe
– Zaburzenia nastroju

Kontakt:
aleksandra
@pokonajlek.pl

Umów się
Aleksandra Jasińska
Psycholog, Psychoterapeutka

Wykształcenie i doświadczenie:
– Psychologia kliniczna, Uniwersytet SWPS, dyplom nr 2180
– Certyfikat szkolenia psychoterapeutycznego w Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej w Warszawie
– W trakcie 4 letnich studiów  z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej
– Oddział Zaburzeń Nerwicowych w Grupie Medycznej Vertimed
– Oddział Psychiatryczny Szpitala Bródnowskiego w Warszawie
– Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi “Pomost”
– Psycholog w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Warszawie

Prywatnie:
– Miłośniczka psów (Welsh Corgi Pembroke)


Specjalizacja:
– Zaburzenia lękowe i nastroju
– Interwencja kryzysowa

Kontakt:
malgorzata.lukasik
@pokonajlek.pl

Umów się
Małgorzata Łukasik
Psycholog, Psychoterapeutka

Wykształcenie i doświadczenie:
– Psychologia kliniczna i neuropsychologia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dyplom nr 216848
– Studia podyplomowe z Diagnozy i Terapii Neuropsychologicznej
– W trakcie 4 letnich studiów  z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej
– Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
– Oddział Psychogeriatryczny Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
– Pododdział Rehabilitacji Neuropsychologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu
– Telefon kryzysowy Insytutu Psychologii Zdrowia
– Psycholog w Centrum Medycznym NeuroProtect w Warszawie

Prywatnie:
– Podróże i historia
Michał Sadowski

Specjalizacja:
– Zaburzenia lękowe i nastroju
– Interwencja kryzysowa

Kontakt:
michal.sadowski
@pokonajlek.pl

Umów się
Michał Sadowski
Psycholog, Psychoterapeuta

Wykształcenie i doświadczenie:
– Psychologia kliniczna i zdrowia, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, dyplom nr 28694
– W trakcie 4-letnich studiów z terapii poznawczo-behawioralnej
– Certyfikat szkolenia psychoterapeutycznego w Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej w Warszawie
– Oddział Dzienny Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
– Telefon Zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym przy Insytucie Psychologii Zdrowia
– Trener-psycholog pracujący z grupami (dzieci i młodzież)

Prywatnie:
– Zwiedzanie i książki
Katarzyna Jankiewicz

Specjalizacja:
– Zaburzenia lękowe i nastroju
– Dzieci i młodzież

Kontakt:
katarzyna.jankiewicz
@pokonajlek.pl

Umów się
Katarzyna Jankiewicz
Psycholog, Psychoterapeutka

Wykształcenie i doświadczenie:
– Psychologia, Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie, dyplom nr 205472
– Pedagogika, Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie, dyplom nr 193497
– Certyfikat szkolenia Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży CBT- EDU
– W trakcie 4-letnich studiów psychoterapii w nurcie poznawczo – behawioralnym
– Stowarzyszenie „ASLAN”
– Psycholog w Centrum wsparcia dzieci i młodzieży „POMOKO”
– Psycholog w Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394 dla dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenie o kształceniu specjalnym z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym

Prywatnie:
– Muzyka i literatura
Anna Ciucias

Specjalizacja:
– Zaburzenia lękowe i nastroju
– Interwencja kryzysowa
– Wspieram osoby LGBT+

Kontakt:
anna.ciucias
@pokonajlek.pl

Umów się

Anna Ciucias
Psycholog, Psychoterapeutka

Wykształcenie i doświadczenie:
– Psychologia kliniczna i zdrowia, Uniwersytet SWPS, dyplom nr 28488
– Certyfikat Terapii Skoncentorowanej na Rozwiązaniach (I stopień)
– W trakcie 4-letnich studiów psychoterapii w nurcie poznawczo – behawioralnym oraz studiów podyplomowych z zakresu Seksuologii klinicznej
– Centrum Pomocy Specjalistycznej Stowarzyszenia “Niebieska Linia”
– Oddział Psychiatryczny Zamknięty w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia (Szpital Psychiatryczny Tworki)
– Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psyhicznie i Nerwowo Chorymi
– Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Prywatnie:
– Książki i gotowanie
Aleksandra Prusak

Specjalizacja:
– Zaburzenia lękowe i nastroju osób dorosłych
– Dzieci i młodzież

Kontakt:
aleksandra.prusak
@pokonajlek.pl

Umów się

Aleksandra Prusak
Psycholog, Psychoterapeutka

Wykształcenie i doświadczenie:
– Psychologia, Uniwersytet Warszawski, dyplom nr 169100
– W trakcie 4-letnich studiów psychoterapii w nurcie poznawczo – behawioralnym
– Oddział Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
– Oddział Psychiatryczny w Szpitalu Bielańskim
– Oddział Psychiatryczny w Wojskowym Instytucie Medycznym
– Psycholog w Stołeczym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym
– Telefon Wsparcia Fundacji Nagle Sami

Prywatnie:
– Kultura włoska, taniec, dobre jedzenie
Elżbieta Krakowiak

Specjalizacja:
– Zaburzenia lękowe i nastroju

Kontakt:
elzbieta.krakowiak
@pokonajlek.pl

Umów się

Elżbieta Krakowiak
Psycholog, Psychoterapeutka

Wykształcenie i doświadczenie:
– Psychologia, WSFiZ, dyplom nr 12332
– W trakcie 4-letnich studiów psychoterapii w nurcie poznawczo – behawioralnym
– Dzienny Dom Pobytu Seniora: Psycholog, Psychoterapeuta
– Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej

Prywatnie:
– Przyroda, muzyka, prace plastyczne
juliana szewczuk

Specjalizacja:
– Zaburzenia lękowe
– Zaburzenia nastroju i osobowości

Kontakt:
juliana.szewczuk
@pokonajlek.pl

Umów się


Juliana Szewczuk (Yuliana Shevchuk)
Psycholog, Psychoterapeutka

Wykształcenie i doświadczenie:
– Psychologia, Uniwersytet Warszawski, dyplom nr 166255 (dyplom z wyróżnieniem)
– Filologia Polska, Uniwersytet Warszawski, dyplom nr 136760
– W trakcie 4-letnich studiów psychoterapii w nurcie poznawczo – behawioralnym
– Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych SPZOZ Wola-Śródmieście
– Oddział Psychiatryczny w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii CSK MON Wojskowego
– Telefon Zaufania dla Weteranów i ich Rodzin w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii CSK MON Wojskowego
– Interwencja kryzysowa w Fundacji Psycho-Edukacja
– Akademicki Ośrodek Psychoterapii
– Liczne szkolenia z zakresu terapii trzeciej fali

Prywatnie:
– Tango argentyńskie i praca z ciałem
Marcelina Krawiec

Specjalizacja:
– Zaburzenia lękowe i nastroju

Kontakt:
marcelina.krawiec
@pokonajlek.pl

Umów się


Marcelina Krawiec
Psycholog, Psychoterapeutka

Wykształcenie i doświadczenie:
– Psychologia, Uniwersytet Wrocławski, dyplom nr 1956/2020
– W trakcie czteroletnich studiów z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w szkole CBT-EDU w Warszawie
– Wrocławskie Centrum Alzheimera
– Specjalistyczny Szpital w Ścinawie, Oddział Psychogeriatryczny
– Fundacja Antyprzemocowa NON LICET we Wrocławiu

Prywatnie:
– Tenis ziemny
– Śpiew
– Fotografia
Katarzyna Stańczyk

Specjalizacja:
– Zaburzenia lękowe i nastroju
– Zaburzenia osobowości
– Zaburzenia odżywiania
– Interwencja kryzysowa
– Dzieci i młodzież

Kontakt:
katarzyna.stanczyk
@pokonajlek.pl

Umów się


Katarzyna Stańczyk
Psycholog, Psychoterapeutka

Wykształcenie i doświadczenie:
– Psychologia kliniczna, SWPS, dyplom nr 22563
– W trakcie czteroletnich studiów z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej
– Oddział Psychiatryczny Szpitala Bródnowskiego w Warszawie
– Oddział Psychiatryczny Szpitala Wolskiego w Warszawie
– Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia
– Psycholog w Szkole Podstawowej
– Przygotowanie pedagogiczne

Prywatnie:
– Gotowanie
– Podróże
Magda Hawrot

Specjalizacja:
– Zaburzenia lękowe i nastroju

Kontakt:
magda.hawrot
@pokonajlek.plMagdalena Hawrot-Krauze
Psycholog, Psychoterapeutka

Wykształcenie i doświadczenie:
– Psychologia, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , nr dyplomu 1007457
– Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, nr zaświadczenia 298/XVI/2018
– W trakcie 4-letnich studiów psychoterapii w nurcie poznawczo – behawioralnym
– Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
– Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu ul. Mariańska w Warszawie
– Poradnia Zdrowia Psychicznego- Oddział Dzienny i Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Otwocku

Prywatnie:
– Mężatka, mama dwóch dziewczynek

Zamów bezpłatną konsultację psychologiczną 

(20 minut)