Małgorzata Kuzmitowicz

Małgorzata Kuźmitowicz

Lekarz, Specjalista Psychiatrii

  • Osoby dorosłe
  • Zaburzenia lękowe i nastroju
  • Psychozy
  • Zaburzenia pochodzenia somatycznego
  • Zaburzenia otępienne

Sesja 30 min. = 230zł

Więcej o mnie

Zarezerwuj wizytę:

Więcej o mnie

Wykształcenie i doświadczenie

  • Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu
  • 5-letnie kształcenie specjalizacyjne w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego
  • Ordynator Oddziału Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz Psychogeriatrycznego w Cuprum Med w Lubinie
  • Oddziały psychiatryczne całodobowe i dzienne, poradnie zdrowia psychicznego, leczenie środowiskowe (domowe) oraz oddziały pielęgnacyjno-rehabilitacyjne