Michał Henczel

Michał Henczel

Psycholog, Psychoterapeuta

 • Osoby dorosłe
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Kryzysy
 • Uzależnienia
 • LGBT+

Sesja 50 min. = 190zł

Więcej o mnie

Najbliższy wolny termin:
04 października (wt.) 20:00

Zarezerwuj wizytę:

Więcej o mnie

Wykształcenie i doświadczenie

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej
 • Trener Umiejętności Społecznych (TUS) I i II stopień
 • Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedra Psychoterapii UJ
 • Szkoła Psychoterapii Uzależnień CEDR w Kamiennej Górze
 • Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
 • Stowarzyszenie ,, Ostoja” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
 • SPZOZ Wrocławskie Centrum Zdrowia
 • Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie: Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej i Zakład Opiekuńczo Leczniczy
 • Terapia Iwonicz Zdrój. Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień
 • Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie: Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • Sanatorium ,,Wisła”
 • NZOZ Specmed Sp. z o.o.

Opis

Jestem psychologiem, terapeutą uzależnień i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia. Wykształcenie psychologiczne o specjalności klinicznej zdobyłem na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS we Wrocławiu. Ukończyłem również czteroletni kurs psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedrze Psychoterapii UJ, a także Szkołę Psychoterapii Uzależnień CEDR. Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym umożliwiła mi Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

W mojej pracy terapeutycznej, w której korzystam z podejścia poznawczo-behawioralnego, niesamowicie ważne dla mnie jest tworzenie relacji terapeutycznej opartej na autentyczności, akceptacji i poczuciu bezpieczeństwa, przy zachowaniu o autonomii i podmiotowości moich pacjentów.

Dlaczego podejście poznawczo-behawioralne? Ze względu na potwierdzoną naukowo skuteczność oddziaływań oraz założenie, że mamy w jakimś stopniu wpływ na otaczającą nas rzeczywistość i nasz sposób myślenia. Poprzez terapię możliwe jest poznanie swoich utrwalonych zachowań, sposobów myślenia, emocji i ich modyfikacja, a także doświadczenie większego poczucia wpływu na swoje życie.

W swojej pracy wykorzystuje wiele technik mających na celu zmianę wzorców myślenia, emocji i zachowań. Są one indywidualnie dobrane do konkretnego pacjenta na podstawie konceptualizacji. Wykorzystuję również elementy tak zwanej trzeciej fali terapii CBT: terapii schematów, a także praktyki uważności. Pracuję zgodnie ze standardami etyki zawodu psychologa.

Udzielam pomocy w zakresie:
zaburzeń nastroju
zaburzeń lękowych
zaburzeń psychosomatycznych
radzenia sobie z kryzysem życiowym i emocjonalnym,
uzależnienia od substancji psychoaktywnych/behawioralne
niskiego poczucia własnej wartości
trudności w relacjach,
poczucia pustki,
chęci rozwoju i samopoznania

Wspieram również osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby z kręgu LGBT+. Świadczę pomoc psychologiczną także osobom zmagającym się z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną i ich opiekunom /rodzicom. Pracuję z osobami dorosłymi.

Posiadam doświadczenie własnej psychoterapii, które nazywam swoistą ,, podróżą w głąb siebie”. Umożliwiła mi ona poznanie siebie na nowo, a także spojrzeć na siebie z zupełnie innej, nie znanej dotąd strony. To cenne przeżycie pozwala trafnie rozpoznawać to, co się dzieje w relacji na płaszczyźnie psychoterapeuta-klient, a także uzyskać wiedzę na swój temat, rozpoznać swoje mocne strony, myśli i emocje.

Poza sferą zawodową i po,, zamknięciu drzwi od gabinetu” uwielbiam spędzać czas wolny pokonując niezliczone ilości kilometrów na szosówce, a także poznawać bogactwo historyczne i kulturowe Dolnego Śląska. Renowacja mebli z drugiej połowy XX wieku i hodowla kolekcjonerskich roślin donicznych to domowe aktywności, które pomagają mi zachować zdrowy balans między pracą a życiem osobistym i na moment przekierować uwagę w nieco inny obszar, co pomaga mi pracować terapeutycznie z ,,czystą głową”.
Zgodnie z moim przekonaniem: ,,im więcej się czyta, tym więcej można się dowiedzieć”, podzielę się tytułami trzech pozycji, które wpłynęły na moje postrzeganie siebie, innych czy otaczającej mnie rzeczywistości świata, a także wyposażyły w wiedzę:

Małe życie – Hanya Yanagihara – to wielostronicowa opowieść o losach czterech przyjaciół z Nowego Jorku, której głównym tematem są relacje międczyludzkie takie jak: przyjaźń, rodzicielstwo, relacja dziecka z dorosłymi, relacja człowieka z własnym ciałem i psychiką, na przestrzeni 30 lat. Lektura treściowo koncentruje się również wokół traum, trudności emocjonalnych i zaburzeń psychicznych, które to z kolei wpływają na relacje ze światem.

Umysł ponad nastrojem autorstwa Christine A. Padesky i Dennis’a Greenberger oraz praca zbiorowa wydawnictwa GWP: Relacje Na Huśtawce. Jak Uwolnić Się Od Negatywnych Wzorców Zachowań? – niezwykle przydatne i praktyczne ksiażki- poradniki, ułatwiajace zrozumienie czym są między innymi zaburzenia lękowe i depresyjne. Zawieraja mnóstwo przydatnych informacji, ćwiczeń, porad i formularzy pomagających osobom zmagającym się z różnymi trudnościami.

Prywatnie

 • Rower szosowy
 • Renowacja mebli
 • Rośliny doniczkowe